Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 02/2020 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020) 
06/01/2020 
 

Thứ hai (06/01/2020)

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Dự Hội nghị Tổng kết nghành LĐTBXH tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Chương; Bs Ngọc )

Thứ ba (07/01/2020):

Sáng:

-

07h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2020 tại Hội trường UBND tỉnh

-

( Bs Chương )

-

8h00 Dự Tổng kết công tác mặt trận năm 2019 tại Hội trường MTTQVN tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự buổi gặp mặt doanh nghiệp đầu năm của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(  Bs Ngọc )

Thứ tư (08/01/2020):

Sáng:

-

8h00 Họp BCĐ An toàn thực phẩm tại Phòng hợp trực tuyến UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(  Bs Chương; Ds Kỳ )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(  Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (09/01/2020):          

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến công tác dân vận năm 2019 tại Phòng họp trực tuyến số 01 UBND tỉnh

-

( Bs Ngọc )

-

Làm việc tại cơ quan

-

(  Bs Chương; Ds Kỳ )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (10/01/2020):            

    Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

14h00 Dự Tổng kết công tác y tế tại Bệnh viện Mắt

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú:  Từ ngày 06/01 đến ngày 07/01/2020, Ds Kỳ-PGĐ Sở đi công tác Hà Nội.

 
Liên kết website