Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 52(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017) 
26/12/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 52

 (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (25/12):       

Sáng:

-

 07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 08h00 Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2017

-

(Ds Kỳ)

Chiều

-

 Họp phân công thực hiện thông báo của BCĐ ATTP

-

(Giám đốc sở)

Thứ ba (26/12):

Sáng:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

-

 Kiểm tra Bệnh viện tại TTYT Ninh Hải

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

 13h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

-

(Giám đốc sở)

Thứ tư (27/12):

Sáng:

 Kiểm tra Bệnh viện tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

-

(Bs Chương)

Cả ngày:

-

 Làm việc tại cơ quan

 

(Lãnh đạo sở)

Thứ năm (28/12):

Cả ngày:

-

 8h00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018

-

(Giám đốc sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (29/12):  

Sáng:

-

 8h00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018

-

(Giám đốc)

-

8h30 dự Hội nghị trực tuyến triển khai tin học hoá KCB BHYT tại VNPT Đường 21/8 - PRTC

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

14h00 Hội nghị CBCC Văn phòng Sở Y tế năm 2018

-

(Lãnh đạo sở)

 

 
Liên kết website