Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 51 (Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016) 
19/12/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 51

 (Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (19/12):          

  Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

8h00 Họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h30 Họp công tác cán bộ

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (20/12):

Sáng:

-

-

7h30 Dự Hội nghị tổng kết dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012-2016 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ tại Khách sạn Ninh Thuận

8h00 Họp BCĐ 389 triển khai Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

13h30 Chủ trì Hội thảo tổng kết năm 2016 Dự án do QTC tài trợ tại Khách sạn Hữu Nghị

Làm việc tại cơ  quan

-

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

Thứ tư (21/12):

  Sáng:

-

-

8h00 Thăm kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Bộ CHQS tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

15h00 Họp BCH Đảng bộ Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (22/12):       

  Sáng:

-

-

7h30 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động cô đỡ thôn bản giai đoạn 2012-2016 và định hướng giai đoạn 2017-2020

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (23/12):         

  Sáng:

-

-

8h00 Dự hội nghị trực tuyến ngành Thi đua khen thưởng tại PH Trực tuyến - VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

  Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

           

Ghi chú:
Từ ngày 20-22/12/2016, Bs Ngọc - PGĐ Sở Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND tỉnh.
 
Liên kết website