Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 51(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017) 
19/12/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 51

 (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (18/12):          

Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác TP. Đà Nẵng

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

 (Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-


-

-

14h00 Họp BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác TP. Đà Nẵng

-

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Thứ ba (19/12):

Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Thuận Bắc

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Bs Chương)

Chiều:

-

-

14h00 Họp BCĐ phòng chống tham nhũng tại Sở Y tế

15h30 Họp công khai bản kê khai tài sản năm 2017 của lãnh đạo Sở Y tế 

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (20/12):

Sáng:

-


-

8h00 Làm việc với VP2 BYT về Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

8h00 Dự Hội thảo khởi nghiệp chủ đề tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp - vai trò và trách nhiệm của địa phương tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-


-

14h00 Dự Lệ bàn giao hoàn thành KT can thiệp mạch vành tại Bệnh viện ĐK tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (21/12):

Cả ngày:

-

-

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện ĐK tỉnh

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Chương)

Thứ sáu (22/12):       

Cả ngày:

-

-

-

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Ninh Phước

15h00 Họp Giao ban tuần

-

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Chương)

(Lãnh đạo Sở)

 Ghi chú:
Từ ngày 19/12 đến 22/12/2017, Bs Ngọc - PGĐ Sở nghỉ phép.

 
Liên kết website