Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 51(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018) 
18/12/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 51

(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)

 

 


Thứ hai (17/12):          

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

  7h40 họp Chi bộ Văn phòng Sở

(Lãnh đạo Sở)

8h00 họp tại Giám định y khoa

(BS Chương)

Chiều:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h họp xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Nội vụ

(Giám đốc Sở)

-

16h00 họp hội đồng thi đua ngành

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (18/12):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 8h00 kiểm tra bệnh viện Thuận Bắc

(Bs Chương)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 8h00 kiểm tra Bệnh viện tỉnh

-

(Giám đốc Sở,

Bs Chương)

Thứ tư (19/12):

Sáng:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h30 kiểm tra Bệnh viện khu vực Ninh Sơn

(Giám đốc Sở,

Bs Chương)

-

14h00 họp Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, khu phố trên địa bàn tình

(Bs Ngọc )

Thứ năm (20/12):       

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 Dự họp Tỉnh ủy

-

(Giám đốc Sở)

Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

  Dự họp Tỉnh ủy

-

(Giám đốc Sở)

Thứ sáu (21/12):         

  •    Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

10h00 họp giao ban tuần 51

(Lãnh đạo Sở)

  • Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

                Ghi chú: Chiều ngày 21/12/2018: Giám đốc Sở Lê Minh Định đi công tác tại TP-HCM.
 
Liên kết website