Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 50(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017) 
12/12/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 50

 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (11/12):          

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Lãnh đạo Sở)

 (Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Họp kiểm điểm BCH Đảng bộ Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (12/12):

Sáng:

-

-

9h30 Dự thẩm định CCHC tại Sở Nội vụ

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (13/12):

Sáng:

-

-


-

8h00 Dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy mời

8h00 Dự Hội thảo đánh giá việc thực hiện Luật phòng, chống ma túy tại Công an tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

14h00 Họp tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (14/12):

Sáng:

--

Dự tọa đàm hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Kursk (Liên bang Nga) tại Nhà khách Aniise

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (15/12):       

  Sáng:

-


-

8h00 Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến, tháng 12-2017 tại Hội trường Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h30 Thông qua nội dung đề xuất hoàn thiện phần mềm QLDLNYT và Họp giao ban

-

(Lãnh đạo Sở)Ghi chú
:    Ngày 13/12 đến ngày 15/12/2017, Bs Chương-PGĐ Sở dự Hội thảo

                  tập huấn tại Cần Thơ.

 
Liên kết website