Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 50(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018) 
11/12/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 50

(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)

 

 

Thứ hai (10/12):          

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

  Học Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

(Lãnh đạo Sở)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc Sở)

Chiều:

-

  Học Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

-

(Lãnh đạo Sở)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc Sở)

Thứ ba (11/12):

Sáng:

-

 7h15 Họp xét duyệt kế hoạch đào tạo Bệnh viện ĐK tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 14h00 Họp Hội đồng sáng kiến ngành y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (12/12):

Sáng:

-

 7h30 Kiểm điểm tập thể và cá nhân Lãnh đạo Sở

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 14h00 Kiểm điểm tập thể Ban chấp hành và cá nhân Ủy viên Ban chấp hành

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (13/12):       

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc Sở;

Bs Chương)

-

 Dự Hội thảo về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Ninh Thuận tại Sở Tư pháp

-

(Bs Ngọc)

-

7h45 Dự Hội nghị phổ biến Luật Quy hoạch, Luật Phòng chống thiên tại Sở KH-ĐT

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

  Hội nghị tổng kết, đánh giá, khen thưởng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

-

(Giám đốc Sở)

-

  Dự Hội thảo về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Ninh Thuận tại Sở Tư pháp

-

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Chương)

Thứ sáu (14/12):         

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

-

(Giám đốc Sở)

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

                Ghi chú: Ngày 03/12/2018: Giám đốc Sở nghỉ phép.

 
Liên kết website