Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 50( Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016) 
12/12/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 50

 (Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (12/12):       

  Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

Họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 3

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 3

Làm việc tại cơ  quan

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (13/12):

Cả ngày:

-

-

-

Họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 3

Làm việc tại cơ  quan

Đi thực địa cùng Đoàn Dự án UNFPA tại xã Phước Tân

-

-

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Thứ tư (14/12):

  Sáng:

-


--

7h30 Dự Hội nghị Tổng kết dự án UNFPA tại Khách sạn Ninh Thuận

8h00 Dự hội nghị tổng kết, đánh giá, khen thưởng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-


--

(Giám đốc)


(Bs Ngọc)(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (15/12):     

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-

Dự Hội nghị Tổng kết dự án HTHTYT Quỹ toàn cầu tại TP. HCM

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

  Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (16/12):      

  Cả ngày:

-


-

Dự Hội nghị Tổng kết dự án HTHTYT Quỹ toàn cầu tại TP. HCM

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 
Liên kết website