Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 49(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016) 
05/12/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 49

 (Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (05/12):       

  Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, DS Kỳ)

(Giám đốc, DS Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Họp xét thi đua Văn phòng Sở và xét đào tạo năm 2017

-

(Giám đốc, DS Kỳ)

Thứ ba (06/12):

  Sáng:

-

-

Dự buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

8h00 Họp BCĐ thực hiện Đề án quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

  Chiều:

-

-

Dự buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (07/12):

  Sáng:

-

-

8h00 Họp Khối thi đua VH-XH tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động TB và XH

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Bs Định)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

UBKT Tỉnh ủy kiểm tra tài chính Đảng năm 2013 - 2015

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (08/12):     

Sáng 

-

-

8h00 Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại Hội trường VNPT tỉnh Ninh Thuận

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

13h15 Dự Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Kursk (Liên Bang Nga) tại tỉnh Ninh Thuận tại Hội trường Nhà khách Aniise, đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải

Họp thi đua Đảng bộ tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (09/12):      

  Sáng:

-

-

8h00 Dự HN trực tuyến phổ biến quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Họp nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

15h00 Họp giao ban

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Ghi chú: Bs Ngọc - PGĐ Sở đi công tác Hà Nội từ ngày 05/12 đến 07/12/2016.
 
Liên kết website