Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 49(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018) 
04/12/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 49

(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)

 

  

Thứ hai (03/12):          

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

  Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (04/12):

Sáng:

-

 Dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

-

(Giám đốc Sở)

-

 Kiểm tra chất lượng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

-

(Bs Chương)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

-

Giám đốc Sở

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (05/12):

Sáng:

-

 Dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

-

Giám đốc Sở

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

-

Giám đốc Sở

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (06/12):       

Sáng:

-

 Dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

-

Giám đốc Sở

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

-

Giám đốc Sở

-

 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc với Đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế về kiểm tra thực hiện CTMT Y tế-Dân số tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (07/12):         

  •    Sáng:

-

7h30 Dự Hội thảo báo cáo kết quả các nghiên cứu dự án " Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận

-

(Giám đốc Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Dự Toạ đàm chuyên đề tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý ở địa bàn xã, phường thị trấn tại Công an tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Làm việc tại cơ quan

15h30 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)


                Ghi chú: Ngày 03/12/2018: Giám đốc Sở nghỉ phép.

 
Liên kết website