Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 48(Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018) 
27/11/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 48

(Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018) 


Thứ hai (26/11):          

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 9h00 Khảo sát Bệnh viện giao thông vận tải tháp chàm

-

(Giám đốc Sở;

Bs Chương)

Chiều:

-         

13h30 Dự họp đánh giá tình hình KT-XH năm 2018 tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (27/11):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 8h00 Dự họp tại Thanh tra tỉnh

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 Họp thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hội thảo khoa học quốc tế bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làng gốm truyền thống của người Chăm tại VP-UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (28/11):

Sáng:

-

 9h30 Dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

(Giám đốc Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (29/11):       

Sáng:

-

8h00 Dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Giám đốc Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự họp HĐND tỉnh về thẩm tra Tờ trình điều chỉnh Quy hoạch

-

(Giám đốc Sở)

Thứ sáu (30/11):         

  •    Sáng:

-

6h30 Dự lễ phát động Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

-

(Lãnh đạo Sở)

-

8h00 Dự hội Ban chấp hành Tỉnh ủy

-

(Giám đốc Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  • Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h30 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website