Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 47(Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016) 
22/11/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 47

 (Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (21/11):       

  Sáng:

-

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

8h00 Dự phiên họp thường kỳ mở rộng tháng 11 tại PH số 3 - VP UBND tỉnh

8h00 Dự khai giảng lớp CKII tại Bệnh viện ĐK tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp nghe báo cáo các Tờ trình tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ  quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (22/11):

  Sáng:

-

-

Họp công tác cán bộ

10h30 Dự hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2016 của Cụm thi đua số 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc với Lãnh đạo UBND TP. Phan Rang-Tháp Chàm về công tác ATVSTP

Họp hội đồng thẩm định thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung tây y năm 2016 tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (23/11):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

16h00 Dự họp rà soát đánh giá các dự án xã hội hóa

-

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

(Giám đốc)

Thứ năm (24/11):     

  Sáng:

-

-

-

Làm việc với BHXH tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT

7h30 Dự khai mạc HN Tổng kết Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, GDPL  

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (25/11):      

  Sáng:

-

-

Dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai Thông báo kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 về " Phát triển Đông y Việt Nam và Hội Đông Y VN trong tình hình mới".

10h00 Họp giao ban tuần

-

-

 (Ds Kỳ)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-

14h00 Dự thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết tại HĐND tỉnh 

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 
Liên kết website