Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 46 (Từ ngày 9 - 13/11/2015) 
09/11/2015 
 

Thứ hai (09/11/2015)

Sáng

- 07h15 Sinh hoạt cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

 

- 08h00 Họp Ban chấp hành Tỉnh uỷ.

(Giám đốc)

 

- 08h00 họp về việc đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ tại Sở KHCN

(Ds Kỳ)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

(Bs Thọ, Ds Kỳ)

 

- 16h00 Sinh hoạt Chi bộ định kỳ

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (10/11/2015)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

- 14h30 Họp xét Kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (11/11/2015)

Sáng

- 08h00 Họp nghe báo cáo làm việc các Trường Đại học

(Giám đốc)

 

 

-  09h30 Họp triển khai nhiệm vụ trong tâm cuối năm về lĩnh vực Văn hoá Xã hội.

(Giám đốc)

 

 

- Làm việc tại cơ quan

(Bs Thọ, Ds Kỳ)

Chiều

- 14h00 Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với ngành Y tế

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (12/11/2015)

Sáng

08h00 Họp nghe báo cáo kết quả Thanh tra TTB ngành Y tế

(Giám đốc, Ds Kỳ)

 

- 08h00 Làm việc với Đoàn giám sát liên ngành Dự án Bạn hữu trẻ em tại Sở Kế hoạch - Đầu tư

(Bs Thọ)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (13/11/2015)

 

Cả ngày

- Làm việc cùng với Đoàn giám sát liên ngành Dự án Bạn hữu trẻ em tại huyện Bác Ái, Ninh Sơn

(Bs Thọ)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

(Giám đốc, Ds Kỳ)

Chiều

- 14h00 Hội ý Lãnh đạo Sở

(Lãnh đạo Sở)

 

- 15h00 Giao ban Tuần thứ 46

(Lãnh đạo Sở)


Kèm theo: Lịch Tuần thứ 46.doc
 
Liên kết website