Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 46(Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016) 
14/11/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 46

 (Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (14/11):       

  Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

Dự diễn tập PCTT-TKCN huyện Thuận Nam

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ  quan

Họp thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất cho máy chạy thận năm 2016 của Bệnh viện ĐK tỉnh tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ ba (15/11):

  Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (16/11):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Dự làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

Dự làm việc, khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (17/11):     

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Họp lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ diện Đảng ủy UBND tỉnh quản lý

14h00 họp với Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại PH số 1 -VP UBND tỉnh

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (18/11):      

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan             

14h00 Dự buổi làm việc với huyện Bác Ái về kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại trụ sở UBND huyện Bác Ái

15h00 Họp giao ban

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

                                                                                                                        

 
Liên kết website