Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 46(Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017) 
14/11/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 46

 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (13/11):          

Sáng:

-

Giao ban tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

  

-

09h30 Họp tổng kết thi đua cụm số 1

-

(Giám đốc sở)

Chiều


-

14h00 họp xử lý vi phạm HNY tư nhân

-

(Giám đốc sở, Chánh thanh tra Y tế)

Thứ ba (14/11):

Sáng:

-

  Kiểm tra khám nghĩa vụ quân sự

-

(Giám đốc sở)

Chiều:

-

 14h00 Họp Hội đồng sáng kiến

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (15/11):

Sáng:

-

 08h00 Thông qua kết luận Thanh tra tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Kiểm tra tiêu chí quốc gia xã Phước Hải

-

(Giám đốc sở)

Thứ năm (16/11):       

Cả ngày

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ sáu (17/11):         

   Sáng

-

 08h00 họp tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

-

(Bs Ngọc)

  Chiều

-

 13h30 Đi thăm ngày Nhà giáo Việt Nam

-

(BS Ngọc)

-

 14h00 Họp đánh giá xếp loại CBCCVC ngành 2017

-

(Lãnh đạo sở)

 
Liên kết website