Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 45 (Từ ngày 02-06/11/2015) 
02/11/2015 
 

Thứ hai (02/11/2015)

Sáng

- 07h15 Sinh hoạt cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

 

- 10h00  Dự làm việc Đoàn kiểm tra công tác Tuyền thông giáo dục sức khoẻ

(Ds Kỳ)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (03/11/2015)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

 

- 09h30 Tiếp làm việc với Đoàn Giám sát UNICEF về lập kế hoạch Quý IV

(Bs Thọ)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

 

- 16h00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ

(Giám đốc, Ds Kỳ)

Thứ tư (04/11/2015)

Sáng

- 08h00 Dự Họp thường kỳ tháng 10 tại UBND tỉnh

(Giám đốc)

 

 

- Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ , Bs Thọ)

 

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (05/11/2015)

Cả ngày

- Dự Hội nghị tập huấn Truyền thông về Y dược Cổ truyền

(Ds Kỳ)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

(Giám đốc, Bs Thọ)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

 

Thứ sáu (06/11/2015)

(Lãnh đạo Sở)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

(Giám đốc, Bs Thọ)

 

- Dự Hội nghị tập huấn Truyền thông về Y dược Cổ truyền

(Ds Kỳ)

Chiều

- 14h00 Hội ý Lãnh đạo Sở

(Lãnh đạo Sở)

 

- 15h00 Giao ban Tuần thứ 45

(Lãnh đạo Sở)


Kèm theo: Lịch Tuần thứ 45.doc
 
Liên kết website