Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 45(Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016) 
07/11/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 45

 (Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (07/11):       

  Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

10h30 Làm việc Giám đốc BVĐK tỉnh về công tác cán bộ

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Kiểm tra Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

Làm việc tại cơ  quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (08/11):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

 Kiểm tra Bệnh viện Thuận Bắc

Làm việc tại cơ quan  

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ tư (09/11):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Dự Hội nghị báo cáo viên tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

 Dự họp thông qua các Tờ trình ban hành Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh

 Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (10/11):     

  Sáng:

-

-

8h00 Dự họp nghe báo cáo vướng mắc các dự án xã hội hóa tại UBND tỉnh

10h00 Họp công tác cán bộ tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

-

Kiểm tra Bệnh viện Ninh Phước 

Họp BTC cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Ninh Thuận

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (11/11):      

  Sáng:

-

-

Dự họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh

Lấy phiếu tín nhiệm đối tượng BCS UBND tỉnh quản lý

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website