Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 44(Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017) 
31/10/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 44

 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (30/10):          

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

 (Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (31/10):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Họp chuyên đề phòng chống ma túy tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Bs Ngọc)

Thứ tư (01/11):

Sáng:

-

-

8h00 Họp trực tuyến thường kỳ tháng 10 về tình hình KT-XH tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h30 Dự hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp tại Aniise Villa Resort

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Bs Ngọc)

Thứ năm (02/11):

Sáng:

-

-

-

8h00 Họp góp ý chương trình phát triển đô thị thành phố PRTC giao đoạn 2016-2020 tại Sở xây dựng

8h30 Dự Hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa KCB BHYT năm 2017 tại Viettel tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (03/11):       

  Sáng:

-

-

Dự Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư

Làm việc tại cơ quan 

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website