Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 43(Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016) 
24/10/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 43

 (Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (24/10):       

  Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Họp giải quyết tồn tại trong thanh toán và tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ ba (25/10):

  Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (26/10):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc với Cấp ủy, UBND xã Phước Hậu

14h00 Dự họp nghe báo cáo tình hình kiểm tra công tác ATVSTP ngành Nông nghiệp

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (27/10):     

  Cả ngày:

-

Kiểm tra chất lượng và đổi mới phong cách tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Giám đốc)

  Sáng:

-

8h00 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

 (Ds Kỳ)

Thứ sáu (28/10):      

  Sáng:

-

-

Kiểm tra chất lượng và đổi mới phong cách tại Bệnh viện Ninh Hải

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website