Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 42(Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016) 
19/10/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 42

(Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (17/10):       

  Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

10h00 Làm việc với Chủ tịch UBND phường Văn Hải về địa điểm xây dựng Trạm Y tế

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc với Cảnh sát Môi trường tại Sở Y tế

16h00  Họp xét tặng Kỷ niệm chương Ngành Y tế 2016

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ ba (18/10):

  Sáng:

-

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Họp Giao ban ngành Y tế quý IV - 2016

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (19/10):

  Cả ngày:

-

-

Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (20/10):     

  Sáng:

-

7h30 Dự họp giải quyết vướng mắc trong thanh toán BHYT tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Thứ sáu (21/10):      

  Sáng:

-

Dự họp thông qua Đồ án quy hoạch HT nghĩa trang tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)          Ghi chú:
Từ ngày 20 - 21/10/2016,  Ds Kỳ - Phó Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội.

 
Liên kết website