Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 41(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018) 
08/10/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 41

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)

 

 

Thứ hai (08/10):          

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 7h45 –Họp công tác cán bộ

-

(Giám đốc Sở)

Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   

-

 16h-Thăm chúc mừng Katê

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (09/10):

Sáng:

-

 9h30- Họp Tổ chỉ đạo khảo sát sự hài lòng người dân về dịch vụ KCB

-

(Lãnh đạo Sở)

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

14h Họp Ban pháp chế HĐND tỉnh

(Giám đốc Sở)

Thứ tư (10/10):

Sáng:

-

  Dự họp  Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018

-

(Giám đốc Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 14h00 Họp làm việc  các TTYT huyện, thành phố về y tế xã

-

( Lãnh đạo Sở )

-

14h00  Dự họp Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

(Ds Kỳ)

Thứ năm (11/10):       

Sáng:

-

7h30 Dự Hội nghị biểu dương sinh con 1 bề là gái tại Khách sạn Ninh Thuận

-

(Bs Chương, Ds Kỳ)

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

-

(Giám đốc)

-

8h00  Dự họp bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (12/10):         

  •    Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  • Chiều:

-

15h - Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)Ghi chú: - Ngày 10/10/2018: Bs Chương công tác tại TP-HCM.

 
Liên kết website