Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 40(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018) 
02/10/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 40

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018) 

Thứ hai (01/10):          

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 9h-Họp Hội đồng đánh giá Chương trình hành động (BS Ngọc- Bệnh viện Da liễu-Tâm thần)

-

(Giám đốc Sở)

Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   

-

 14h-Họp hội đồng đánh giá Chương trình hành động (BS Đổng- Bệnh viện Da liễu-Tâm thần)

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Dự họp tại UBND huyện Thuận Bắc

(Bs Ngọc )

Thứ ba (02/10):

Sáng:

-

 Dự họp đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng tại UBND tỉnh (cả ngày)

-

(Giám đốc Sở)

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ tư (03/10):

Sáng:

-

  9h30-Làm việc tại Trung tâm y tế huyện Ninh Phước

-

(Giám đốc Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

  14h-Dự hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện tin học hóa trong quản lý KB,CB và thanh toán BHYT tại VNPT tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (04/10):       

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tại UBND tỉnh

(BS Ngọc)

Chiều:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (05/10):         

  •    Sáng

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  • Chiều

-

15h - Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)


Ghi chú: - Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018:Bs Chương đi học tại Hà Nội

                           -  Ngày 05/10/2018-Giám đốc Sở nghỉ phép tại TP-HCM

 
Liên kết website