Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 39(Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016) 
26/09/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 39

 (Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (26/9):          

  Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

7h50 Làm việc với Hội đồng xét tuyển viên chức Y tế

8h00 Dự Lễ phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV (2016-2017) tại Sở Khoa học và công nghệ

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

-

14h00 Họp xét ưu đãi độc hại bằng hiện vật tại Sở Y tế

14h00 Dự họp Ban Tổ chức lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2016 tại PH số 3 - VP UBND tỉnh

16h00 Thẩm định Phòng khám Đông Mỹ Hải

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Giám đốc)

Thứ ba (27/9):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Dự họp triển khai thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (28/9):

  Sáng:

-

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá KT-XH 09 tháng 2016

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Tham dự thảo luận dự toán NSNN năm 2017 tại Sở Tài chính

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (29/9):       

  Sáng:

-

8h00 Họp xét cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Bác sĩ hạng I, hạng II tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (30/9):        

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan 

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website