Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 37(Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 16/9/2016) 
12/09/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 37

 (Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 16/9/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (12/9):          

  Cả ngày:

-

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (13/9):

  Sáng:

-

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (14/9):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Họp BTC Lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2016 tại PH số 3 - VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Dự họp báo về lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2016 tại Long Thuận Resort

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (15/9):       

  Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (16/9):        

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan 

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website