Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 37(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017) 
11/09/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 37

 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (11/9):

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh tại Sở Y tế

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-


-

14h00 Họp BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ, Bs Chương

Thứ ba (12/9):

Sáng:

-


-


-

8h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra Kỷ luật kỷ cương hành chính tỉnh

8h00 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-


-


-

(Giám đốc)


(Bs Ngọc)


(Ds Kỳ, Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (13/9):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (14/9):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Họp đánh giá phân loại cán bộ 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (15/9):         

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

7h00 Dự Lễ phát động phòng chống dịch bênh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thuận Bắc năm 2017 tại UBND xã Bắc Phong

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

14h30 Hội ý Lãnh đạo Sở

15h00 Họp giao ban

(Lãnh đạo Sở)


 

Ghi chú:- Ngày 15/9/2017, Giám đốc Sở tiếp công dân tại Sở Y tế.
 
Liên kết website