Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 36(Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016) 
05/09/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 36

(Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (05/9):          

  Sáng:

-

-

9h00 Dự Tổng kết 02 năm hoạt động của tình nguyện viên Ahn Soo Young tại BVĐK tỉnh Ninh Thuận

10h30 Thông qua kế hoạch chi phục vụ đấu thầu thuốc 2016

-

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Họp Ban bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ 2016

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ ba (06/9):

  Sáng:

-

8h00 Họp đánh giá công chức Quý III và xét đi học QLNN tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

13h30 Tham gia Đoàn khảo sát địa điểm tại Resort Amanoi

15h30 Họp chấn chỉnh tồn tại công tác tài chính và Cải cách hành chính qua đợt thẩm tra quyết toán NSNN 2015 tại Sở Y tế

-

-

(Ds Kỳ)

(Giám đốc)

Thứ tư (07/9):

  Sáng:

-

Họp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2016

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp đánh giá tình hình KTXH tháng 8/2016 tại UBND tỉnh

16h00 Dự họp Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2016 tại PH số 3 - VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (08/9):       

  Cả ngày:

-

Tham gia tập thử khung diễn tập khu vực phòng thủ 2016

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (09/9):        

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website