Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 35(Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 02/9/2016) 
29/08/2016 
 

Thứ hai (29/8):          

  Sáng:

-

-

Họp Ban Nội dung kiểm tra văn kiện diễn tập KVPT 2016

8h00 Dự họp Ban Tổ chức Lễ Hội Nho và Vang -Ninh Thuận 2016 để triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (30/8):

  Cả ngày:

-

-

Dự Hội nghị trực tuyến Tỉnh ủy mở rộng triển khai Quy định Điều lệ Đảng

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (31/8):

  Sáng:

-

-

7h00 Dự buổi làm việc UBND tỉnh với Hội người tù yêu nước về công tác nhân sự Đại hội

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Dự họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2016 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (01/9):       

  Sáng:

-

8h30 Làm việc với Đoàn công tác Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế về mô hình tổ chức chăm sóc mắt tuyến tỉnh tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Tiếp Đoàn kiểm tra Chỉ thị 22-CT/TU tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (02/9):        

  Cả ngày:

-

Nghỉ lễ 02/9

 
Liên kết website