Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 35(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017) 
29/08/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 35

 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (28/8):

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-


-

Làm việc tại cơ quan

Dự kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành LĐTB&XH

Dự thông qua dự thảo Kết luận thanh tra Trường Trung cấp Y tế tỉnh Ninh Thuận

-

-

-

(Ds Kỳ)

(Bs Chương)

(Bs Ngọc)

Thứ ba (29/8):

Sáng:

-


-


-

8h00 Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ TN-MT tại Sở Y tế

8h00 Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 tại Bộ CHQS tỉnh

8h00 Dự Tập huấn về hoạt động sàng lọc trước sinh sơ sinh năm 2017 tại Khách sạn Hữu nghị

-


-


-

(Ds Kỳ)


(Bs Ngọc)


(Bs Chương)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự Tập huấn về hoạt động sàng lọc trước sinh sơ sinh năm 2017 tại Khách sạn Hữu nghị

-

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

(Bs Ngọc)

Thứ tư (30/8):

  Sáng:

-

-

-

Dự Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

8h00 Dự Tập huấn về hoạt động sàng lọc trước sinh sơ sinh năm 2017 tại Khách sạn Hữu nghị

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Ds Kỳ)

(Bs Chương)

(Bs Ngọc)

  Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (31/8):

Sáng:

-

-

Dự Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-Ct/TW của Bộ chính trị

Làm việc tại cơ quan 

-

-

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (01/9):         

  Sáng:

-

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)


Ghi chú
:- Chiều ngày 30/8-01/9/2017, Bs Chương-PGĐ Sở đi công tác tại Vũng Tàu;

              - Từ ngày 28/8-01/9/2017, Giám đốc Sở nghỉ phép đi du lịch nước ngoài.
 
Liên kết website