Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 34(Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/8/2016) 
22/08/2016 
 

Thứ hai (22/8):          

  Sáng:

-

-

7h00 Dự họp tại Bộ CHQS tỉnh (Đoàn Bộ Tư lệnh quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập)

8h00 Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị, triển khai các công việc liên quan phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Dự họp tại Bộ CHQS tỉnh (Đoàn Bộ Tư lệnh quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập)

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

Thứ ba (23/8):

  Sáng:

-

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 19

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp thẩm tra của Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh tại Văn phòng HĐND tỉnh

14h00 Họp Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (24/8):

  Sáng:

-

-

8h00 Kiểm tra chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (25/8):       

  Sáng:

-

-

8h00 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) tại Tỉnh ủy

8h30 Dự làm việc với đoàn công tác về đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện NQ 13-NQ/TVV tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (26/8):        

  Sáng:

-

9h00 Tiếp và làm việc với Đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh giám sát về Công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2016 tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan. 15h00 Họp giao ban.

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website