Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 34(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017) 
21/08/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 34

 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (21/8):

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (22/8):

Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Họp tại Sở KH-ĐT góp ý và thống nhất các nội dung dự thảo báo cáo chủ trưởng đầu tư tư dự án hỗ trợ kỹ thuật-giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tại tỉnh Ninh Thuậ

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Bs Chương)

Chiều:

-


-

14h00 Làm việc tại TYT xã Ma Nới và TTYT huyện Ninh Sơn

14h00 Dự Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở Bệnh viện tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

-


-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Bs Ngọc)

Thứ tư (23/8):

  Sáng:

-


-


-

8h00 Họp Hội đồng tư vấn xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Ngành Y tế

8h00 Dự Hội nghị báo cáo viên tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10h00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế

-


-


-

(Giám đốc, Bs chương)


(Bs Ngọc)


(Lãnh đạo Sở)

  Chiều:

-

Thông báo kết quả thẩm tra quyết toán 2016 và CCHC tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (24/8):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm việc tại cơ quan 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (25/8):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

14h30 Hội ý Lãnh đạo Sở

15h00 Họp giao ban

(Lãnh đạo Sở)Ghi chú
:- Ngày 21-22/8/2017, Ds Kỳ-PGĐ Sở đi công tác tại Hà Nội;

              - Ngày 23-24/8/2017, Ds Kỳ-PGĐ Sở dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện

                Bác Ái.
 
Liên kết website