Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 33(Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016) 
15/08/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 33

 (Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (15/8):          

  Sáng:

-

-

Dự BCĐ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tại Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh

14h00 Dự họp Ban Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2016 tại UBND tỉnh

15h00 Dự họp BCĐ dự án lần thứ nhất chương trình"Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả " do Ngân hàng thế giới tài trợ tại UBND tỉnh

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Ds Kỳ)

Thứ ba (16/8):

  Cả ngày:

-

-

Dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (17/8):

  Cả ngày:

-

-

Dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (18/8):       

  Cả ngày:

-

-

Dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (19/8):        

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website