Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 33(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017) 
14/08/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 33

 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (14/8):

Sáng:

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

8h00 Dự họp BCĐ Du lịch tỉnh tại PH số 1 - UBND tỉnh

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-


-

14h15 Làm việc với TTYT Ninh Sơn về giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (15/8):

Sáng:

-

--

Làm việc tại cơ quan

7h30 Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8h00 Dự Hội nghị tổng kết tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1/2017 tại Trung tâm DVVL tỉnh

-

-


-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Chương)


(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h30 Làm việc với Ban xây dựng năng lực và TH các dự án ODA ngành nước tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc, Bs Chương)

 (Ds Kỳ)

Thứ tư (16/8):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Họp về thực hiện cưỡng chế thi hành QĐ XPVPHC tại Sở Y tế

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

  Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (17/8):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (18/8):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú:
- Ngày 15/8/2017, Giám đốc Sở tiếp công dân.

                - Ngày 16/8/2017 Bs Chương - Phó Giám đốc Sở tham dự Hội nghị

                  triển khai Thông tư 26/2017/TT-BYT tại TP. HCM.

 

 
Liên kết website