Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 33(Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018) 
14/08/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 33

 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)


Thứ hai (13/8):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Họp về việc xây dựng mô hình cai nghiện hiệu quả tại cộng đồng, gia đình trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao động thương binh và Xã hội

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc sở)

Thứ ba (14/8):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

 Làm việc về bệnh viện tại UBND Phường Đông Hải

-

(Giám đốc Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc,Ds Kỳ)

Thứ tư (15/8):

Sáng:

-

8h00” dự họp về Cổng dịch vụ công trực tuyến

-

(Giám đốc Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc về bệnh viện tại UBND Phường Đô Vinh

-

(Giám đốc Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (16/8):       

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc về bệnh viện tại UBND Phường tấn Tài

-

(Giám đốc Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (17/8):         

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Họp giao ban tuần

-

 (Lãnh đạo Sở)

                              Ghi chú:  -
Từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2018, BS chương đi học tại Hà Nội.

 
Liên kết website