Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 32(Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016) 
09/08/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 32

 (Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Thứ hai (08/8):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Dự cuộc họp thông qua triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Nho và vang - Ninh Thuận 20116 tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

16h30 Làm việc với ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (09/8):

  Sáng:

-

-

8h00 Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận của Ban Bí thư về Chỉ thị 48 tại PH trực tuyến UBND tỉnh

Trả lời phỏng vấn Đài PTTH Ninh Thuận

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự họp hướng dẫn thực hiện triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại Văn phòng Ban XD Năng lực và TH các DA ODA ngành nước

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (10/8):

  Sáng:

-

-

Dự họp Khung diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Họp Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn thực phẩm

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (11/8):         

  Sáng:

-

-

Dự họp Khung diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Dự họp tại Bộ CHQS tỉnh

14h00 Dự họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (12/8):           

  Sáng:

-

8h00 Dự họp thông qua Đề án thành lập Bệnh viện Mắt tại UBND tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Dự họp Đề án sáp nhập bệnh viện

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website