Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 32(Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017) 
08/08/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 32

 (Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (07/8):

Sáng:

-

-


-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

8h00 Dự họp giải quyết các nội dung liên quan BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

Họp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Bs Ngọc)

Thứ ba (08/8):

Sáng:

-

-



-


-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Họp BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ tại Công an tỉnh

8h00 Họp Hội đồng sơ tuyển chất lượng tại Sở KHCN

Dự buổi luyện tập trước khi diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Sơn

-

-


-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)



(Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (09/8):

  Sáng:

-



-

7h30 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Phòng họp trực tuyến VPUBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc,

Bs Chương)

  Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (10/8):

Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Dự Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành luật thanh tra tại Thanh tra tỉnh

-

-

(Giám đốc,

Bs Chương)

 (Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (11/8):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

(Bs Ngọc)











































Ghi chú:
- Ngày 07/8/2017, Bs Chương - PGĐ Sở dự Hội nghị tại Hà Nội.

                -  Từ trưa ngày 10/8/2017 đến ngày 11/8/2017, Giám đốc Sở và Bs Chương -

                PGĐ Sở đi công tác tại TP.HCM tham dự Hội thao Ngành Y tế năm 2017.

                - Từ ngày 10/8 đến 11/8/2017, Ds Kỳ - PGĐ Sở dự diện tập khu vực phòng

                thủ huyện Ninh Sơn

 
Liên kết website