Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 31(Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017) 
01/08/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 31

 (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (31/7):

Sáng:

-

-


-


-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

8h00 Dự họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại UBND tỉnh

9h00 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)


(Giám đốc)


(Bs Ngọc, Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (01/8):

Sáng:

-


-


-

6h30 Dự buổi luyện tập trước khi diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Bắc

Dự Hội nghị Tổng kết phẫu thuật 400 ca bệnh tim Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Ds Kỳ)

(Giám đốc; Bs Chương)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

14h00 Dự buổi làm việc của Đoàn Thanh tra - Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc,

Bs Chương)

Thứ tư (02/8):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  Chiều:

-


-

Dự họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2017 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc,

Bs Chương)

Thứ năm (03/8):

Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Bắc 

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc,

Bs Chương)

 (Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan 

Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Bắc 

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc,

Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (04/8):         

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Bắc 

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc,

Bs Chương)

 (Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website