Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 31(Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018) 
31/07/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 31

 (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (30/7):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

 Dự Lê phát động Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người tại huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

-

 Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác dân vận tại PH trực tuyến UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

Thứ ba (31/7):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

 Tập huấn quản lý chất thải y tế tại Thuận Bắc

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

 Dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng tại Trường Trung cấp y tế

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

Dự họp rút kinh nghiệm diễn tập KVPT tại Bộ CHQS tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (01/8):

Sáng:

-

 Tập huấn quản lý chất thải y tế tại Thuận Nam

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Tham gia Tổ công tác số 1 - Ban Dân vận Tỉnh ủy àm việc với xã Phước Đại - Bác Ái

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (02/8):       

Sáng:

-

 Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

-

  Tập huấn quản lý chất thải y tế tại Trung tâm KSBT tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (03/8):         

Sáng:

-

 Dự sơ kết công tác tư pháp 6 tháng tại Sở Tư pháp

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

14h30 Họp giao ban tuần

-

 (Lãnh đạo Sở)

   

 

    Ghi chú:  
Từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018, Bs Chương - Phó Giám đốc Sở đi học tại Hà Nội.

 
Liên kết website