Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 31 (Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016) 
01/08/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 31
(Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016)
––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (01/8):     

  Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (02/8):

  Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 16 tại Tỉnh ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 

 

-

14h00 Dự phiên họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2016 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

 

 

-

(Giám đốc)

 

 

(Ds Kỳ)

Thứ tư (03/8):

  Sáng:

-

8h00 Tiếp đoàn Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo tại Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 

 

 

14h00 Dự họp giao ban xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016 kết hợp với đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 tại UBND tỉnh

-

 

 

 

(Lãnh đạo Sở)

 

 

Thứ năm (04/8):  

  Sáng:

-

-

 

Họp Hội đồng chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

8h00 Dự hội nghị gặp gỡ, đối thoại và kết nối Ngân hàng với doanh nghiệp, Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận năm 2016 tại UBND tỉnh

-

-

 

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

Chiều:

-

16h00 Họp Hội đồng xét Thầy thuốc ưu tú tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (05/8):    

  Sáng:

-

8h00 Tập huấn kết nối TDoffice toàn ngành tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 

 

-

14h00 Dự họp BCĐ thực hiện kế hoạch hành động đổi mới trong từng ngành của khối Văn hóa xã hội giai đoạn 2016-2020 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan  

-

 

 

-

(Giám đốc)

 

(Ds Kỳ)

 
Liên kết website