Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 30(Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017) 
24/07/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 30

 (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Thứ hai (24/7):

Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

7h45 Họp phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở

8h30 Họp Hội đồng đánh giá bổ nhiệm công chức Sở

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)


(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

-

Dự họp BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

14h00 Họp làm việc với Công ty TNHH Gia Linh về công tác ATTP tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

(Ds Kỳ, Bs Chương)

Thứ ba (25/7):

Sáng:

-


-


-

7h30 Tiếp Đoàn kiểm tra NQTW4 khóa XII của Tỉnh ủy tại Sở Y tế

8h00 Họp BCĐ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

9h00 Dự công bố Quyết định thanh tra và KH thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường tại UBND tỉnh

-


-


-

(Lãnh đạo Sở)


(Ds Kỳ)


(Giám đốc)

Chiều:

-

-

14h00 Kiểm tra Bệnh viện huyện Ninh Phước

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (26/7):

  Sáng:

---

7h30 Dự Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tại UBND tỉnh

8h00 Dự Hội thi tìm hiểu về tổ chức Công đoàn Việt Nam qua những chặng đường lịch sử (28/7/2029 - 28/7/2017) tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

8h00 Dự trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2017 của BCĐ 138/CP tại PH trực tuyến số 1-UBND tỉnh

---

(Giám đốc)(Ds Kỳ)( Bs Chương)

  Chiều:

-

14h00 Kiểm tra Bệnh viện huyện Thuận Bắc

-

(Giám đốc, Bs Chương)

Thứ năm (27/7):

Sáng:

-


-

8h00 Dự Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và biểu dương người, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan 

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Chương)

Chiều:

-

-

14h00 Kiểm tra Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

Làm việc tại cơ quan 

-

-

(Giám đốc, Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (28/7):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú
: Từ ngày 25/7/2017 – 27/7/2017, Bs Ngọc - PGĐ Sở nghỉ phép.

 
Liên kết website