Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 30(Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018) 
24/07/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 30

 (Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (23/7):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

 Dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 32-KL/TW của Bộ chính trị

-

(Giám đốc)

-

 Học Nghị quyết tại UBND tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

-

 Họp Ban Tổ chức Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận tại UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

 Học Nghị quyết tại UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ, Bs Chương)

Thứ ba (24/7):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Chương)

-

 Tập huấn quản lý chất thải y tế tại Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

-

 Tham gia Đoàn UBND tỉnh làm việc với xã Phước Hữu về xây dựng nông thôn mới

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Họp rà soát kiểm tra, thống nhất phương án sắp xếp xử lý cơ sở nhà, đất của Sở Y tế tại Sở Tài chính

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (25/7):

Sáng:

-

 Họp nghe thông báo kết quả kiểm toán tại UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

  Dự Hội nghị tham vấn thiết lập và quản lý thông tin thời gian thực để đưa ra dự báo/cảnh báo và ứng phó kịp thời với tình trạng khẩn cấp tại Sở NN và PTNT tỉnh

-

(Bs Chương)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc với Bệnh viện tỉnh về tách khoa và Đề án 1816 Bệnh viện Thống nhất

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ năm (26/7):       

Sáng:

-

 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng công tác PCTP, ma túy, mua bán người tại UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

 Tham dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

 Họp tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018 tại Sở Công thương

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

  Dự tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tại Bộ CHQS tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

 Họp cho ý kiến mở rộng đối tượng cho vay từ NSĐP đối với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại Sở lao động Thương binh và Xã hội

-

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (27/7):         

Sáng:

-

 Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân ngày TBLS 27/7

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban tuần

-

 (Lãnh đạo Sở)

   

 

        Ghi chú:  
Từ ngày 25/7 đến ngày 27/7/2018 Giám đốc Sở đi công tác tỉnh Bình Định

 
Liên kết website