Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 29(Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016) 
18/07/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 29

 (Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (18/7):

  Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (19/7):

  Sáng:

-

-

8h30 Dự hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế" và triển khai sơ kết cơ sở y tế "Xanh - sạch - đẹp" tại PH trực tuyến Chi nhánh Viễn thông Viettel tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế

14h00 Tham dự buổi làm việc của PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam về tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn huyện Thuận Nam

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (20/7):

  Sáng:

-

-

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

Chiều:

-

Thương thảo với nhà thầu thuốc gói số 1

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (21/7):         

  Sáng:

-

-

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế

Dự Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện, tập huấn và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu tại UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

Đánh giá thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ CBYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (22/7):           

  Sáng:

-

Làm việc các đơn vị trực thuộc về danh mục thuốc không trúng thầu

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan  

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website