Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 29(Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017) 
18/07/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 29

 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (17/7):

Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

8h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác QP, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2017 tại Bộ CHQS tỉnh

8h00 Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 8 (Khóa IX) tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

-

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

14h00 Họp Thường trực HĐ thuốc điều trị tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Thứ ba (18/7):

Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Họp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2017 tại VP UBND tỉnh

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

15h00 Dự Họp báo về tình hình kinh tế xã hội Quý II/2017 tại Phòng họp số 3 - VPUBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

Thứ tư (19/7):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

8h00 Dự sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

  Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (20/7):

Sáng:

-

8h00 Họp gian ban Ngành Y tế quý II/2017 tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Họp Đội đồng sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo tại Sở KH&CN 

-

-

(Giám đốc,Bs Ngọc,Bs Chương)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (21/7):         

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp giao ban Khối văn hóa xã hội và sơ kết thực hiện các kế hoạch đột phá 6 tháng đầu năm 2017

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc, Bs Chương)


Ghi chú:
Ds Kỳ - PGĐ Sở nghỉ phép từ ngày 17/7 - 18/7/2017;

               Bs Chương - PGĐ Sở nghỉ phép từ ngày 17/7 - 19/7/2017.

 
Liên kết website