Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 29(Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018) 
17/07/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 29

 (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (16/7):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

  Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

-

 Dự hội nghị biểu dương Người có công CM và vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại Ủy ban MTTQVN tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (17/7):

Sáng:

-

  Dự hội nghị sơ kết 6 tháng Ban An toàn giao thông tỉnh tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

   Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ tư (18/7):

Sáng:

-

 Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh làm việc tại huyện Ninh Sơn

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc với Bệnh viện tỉnh về tách khoa và Đề án 1816 Bệnh viện Thống nhất

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ năm (19/7):       

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

  Họp triển khai sửa đổi Quyết định số 23

-

(Giám đốc)

-

 Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (20/7):         

Sáng:

-

 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở rộng

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

-

  Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

15h00 Họp giao ban tuần

-

 (Lãnh đạo Sở)

   

 

        Ghi chú:  -
Từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018, Bs Chương - PGĐ đi học tại Hà Nội.

                 - Từ ngày 17/7 đến sáng ngày 19/7/2018, Ds Kỳ - PGĐ đi công tác tại Thanh Hóa.      

 
Liên kết website