Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 28(Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 15/7/2016) 
11/07/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 28

 (Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 15/7/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (11/7):

  Cả ngày:

-

Đi công tác Hà Nội

-

(Giám đốc)

  Sáng:

-

  8h00 Dự Hội nghị UBMTTQVN tỉnh năm 2016 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

 14h00 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với khối ngành Tài chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi 6 tháng đầu năm tại Cục thuế tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (12/7):

  Cả ngày:

-

-

Tham gia bồi dưỡng cho khung tập trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 tại Sở chỉ huy-Bộ CHQS tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (13/7):

  Sáng:

-

-

  8h00 Dự Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh

  Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

  Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với huyện Ninh Phước về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm

  Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

 

(Ds Kỳ)

Thứ năm (14/7):         

  Sáng:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

  14h00 Làm việc với Đoàn công tác về giám sát hỗ trợ chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh tại Ninh Thuận

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (15/7):           

  Sáng:

-

-

  Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện Ninh Hải

  Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

 14h00 Dự họp giao ban 6 tháng đầu năm Khối VH-XH tại UBND tỉnh

 Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

 
Liên kết website