Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 28(Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017) 
11/07/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 28

 (Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017) 

                                                                          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (10/7):     

Sáng:

-

-

-

 

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

8h00 Tham dự buổi làm việc của Tỉnh với Bộ kế hoạch đầu tư tại Phòng họp số 3 - VPUBND tỉnh

8h30 Họp thường trực HĐTĐT xử lý các mặt hàng thuốc không có hồ sơ dự thầu thuộc gói thầu thuốc generic năm 2017

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

 

-

(Lãnh đạo Sở)

(Ds Kỳ)

 

(Giám đốc)

 

 

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 

-

14h00 Dự mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu thuốc generic năm 2017 tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

 

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

 

(Bs Ngọc)

Thứ ba (11/7):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ tư (12/7):

  Sáng:

-

 

-

 

-

7h30-8h30: Dự lễ khai trương phòng tiêm chủng Safpo tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

8h00 Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến, tháng 7-2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

-

 

-

 

-

(Giám đốc)

 

(Bs Ngọc)

 

(Ds Kỳ)

  Chiều:

-

Tiếp Đoàn kiểm tra NQTW4 khóa XII của Tỉnh ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (13/7):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan 

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (14/7):   

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

15h00 Họp giao ban

 

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

         
    Ghi chú:
Từ ngày 11/7 đến 14/7/2017, Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường UBND tỉnh.
 
Liên kết website