Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 27 (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018) 
03/07/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 27

 (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (02/7):         

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 Dự Hội nghị trực tuyến CP đánh giá KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 Dự diễn tập khu vực phòng thủ tại Thuận Nam

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

Chiều:

-

  Dự Hội nghị trực tuyến CP đánh giá KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

  Dự diễn tập khu vực phòng thủ tại Thuận Nam

-

(Ds Kỳ)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

Thứ ba (03/7):

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

  Dự họp BCH quân sự tỉnh

-

(Giám đốc, Bs Chương)

-

 Dự hội nghị tổng kết Tháng hành động an toàn VSLĐ lần thứ II năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

-

(Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (04/7):

Cả ngày:

-

 Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ năm (05/7):       

Cả ngày:

-

 Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ sáu (06/7):         

Sáng:

-

 Dự Hội nghị trực tuyến BYT tại Viettel tỉnh

-

(Giám đốc, Bs Chương)

-

  Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh

-

 (Bs Ngọc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

 (Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 làm việc với Báo Doanh nhân

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Giám đốc)

(Lãnh đạo Sở)

         

 
Liên kết website