Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 27(Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 08/7/2016) 
04/07/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 27

 (Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 08/7/2016)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (04/7):

  Sáng:

-

-

10h00 Dự họp nghe báo cáo Đề án sắp xếp, kiện toàn BQL DA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo NĐ 59 của Chính phủ tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp về dự kiến Chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Văn phòng HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ ba (05/7):

  Sáng:

-

-

8h00 Làm việc với đoàn giám sát của UNICEF tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Hội ý về An toàn thực phẩm

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (06/7):

  Sáng:

-

-

8h00 Dự Hội nghị Tổng kết Đề án PHCN dựa vào cộng đồng

8h00 Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016 tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Dự họp báo về tình hình KTXH của tỉnh Quý II năm 2016

Làm việc tại cơ quan

-

 -

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (07/7):         

  Sáng:

-

Dự Hội nghị giao ban Nội chính

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

13h30 Dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2016 tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

-

(Giám đốc)

Thứ sáu (08/7):           

  Sáng:

-

10h00 Họp giao ban tuần

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm công tác đảm bảo TTATGT

-

(Giám đốc)

Ghi chú: Từ ngày 07/7 -  08/7/2016, Ds Kỳ nghỉ phép.
 
Liên kết website