Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 26(Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 01/7/2016) 
27/06/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 26

 (Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 01/7/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (27/6):

Cả ngày:

-

-

Dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 2021 tại Hội trường UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ ba (28/6):

Cả ngày:

-

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 16 tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ tư (29/6):

  Sáng:

-

-

-

7h30 Dự hội nghị phổ biến Luật Trưng cầu ý dân tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Tiếp Đoàn Sở Nội vụ kiểm tra về công tác TĐ-KT, CCHC, tinh giản biên chế

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Thọ)

Chiều:

-

-

14h00 Họp giao ban Ngành 06 tháng

16h30 Họp mặt chia tay Bs Thọ - PGĐ Sở nghỉ hưu

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (30/6):         

  Sáng:

-

-

Dự Hội nghị Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 tại Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

 (Ds Kỳ)

Thứ sáu (01/7):           

Cả ngày:

-

-

Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 tại Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

 
Liên kết website