Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 26(Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018) 
26/06/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 26

 (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (25/6):     

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

-

 08h00 Họp đánh giá tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

- 

 Làm việc tại cơ quan

-

(Các PGĐ sở)

   Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

 

     (Lãnh đạo sở)

Thứ ba (26/6):

Sáng:

-

 0800 Họp chương trình giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại phòng họp số 3-VP UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

 8h00 Họp Hội đồng Giám định Y khoa

-

(Bs Chương)

-

 10h00 Họp đánh giá bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện tỉnh

-

(Lãnh đạo sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

 14h00 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng về CCHC năm 2018

-

(Giám đốc)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Các PGĐ sở)

Thứ tư (27/6):

Sáng

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều

-

15h30 Họp Hội đồng đánh giá bổ nhiệm lại PGĐ Ninh Hải

-

(Các PGĐ)

Cả ngày

-

 Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Giám đốc)

Thứ năm (28/6):  

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

     Chiều

-

 14h30 Tham gia Chương trình đối thoại chính sách BHYT, BHXH năm 2018

-

(Bs Chương)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Cả ngày

-

 Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ

-

(Giám đốc)

Thứ sáu (29/6):    

  • Sáng

-

 8h00 Làm việc với Đoàn giám sát triển khai chương trình phát triển Thanh niên tại Sở Y tế

-

(Bs Ngọc)

  • Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

  • Cả ngày

-

 Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 khoá XII

-

(Giám đốc)


        Ghi chú:
Từ ngày 27/6 - 28/6/2018 Bs Chương - PGĐ Sở đi công tác ngoài tỉnh

 
Liên kết website