Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 25(Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 24/6/2016) 
21/06/2016 
 

Thứ hai (20/6):

  Sáng:

-

-

Làm việc tại cơ quan

10h00 Làm việc với ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn tại Sở Y tế

-

-

(Lãnh đạo Sở)

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

13h30 Dự công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ ba (21/6):

  Sáng:

-

7h30 Làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế tại Sở Y tế  

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự phiên họp thường kỳ mở rộng tháng 6 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 tại UBND tỉnh

-

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

(Giám đốc)

Thứ tư (22/6):

Cả ngày:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

  Sáng:

-

7h30 Làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế tại Sở Y tế  

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự họp nghe Sở Kế hoạch và ĐT, các ngành liên quan và địa phương báo cáo về công tác chuẩn cho Hội xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2016 tại UBND tỉnh

-

-

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

(Giám đốc)

Thứ năm (23/6):         

  Sáng:

-

7h30 Dự Lễ khánh thành Đơn vị tim mạch can thiệp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh   

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (24/6):           

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tiềm cứu nạn năm 2015 trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiệm vụ năm 2016 tại UBND tỉnh

15h00 Họp giao ban tuần

-

-

(Giám đốc, Bs Thọ)

(Ds Kỳ)

 
Liên kết website